Privatumo politika

Ši privatumo politika skirta UAB “AMBERSMILE”, įmonės kodas: 302633559, esančios adresu: Slankų g. 8C, Salos, LT-27128 Vilnius, valdomo tinklapio www.ambersmile.com lankytojų ir klientų asmens duomenų tvarkymui.

Atidžiai perskaitykite šią Privatumo politiką tam, kad suprastumėte, kokią praktiką taikome tvarkydami Jūsų asmens duomenis. Perskaitę šį dokumentą, Jūs sužinosite, kaip mes tvarkome Jūsų asmens duomenis, iš kur juos gauname bei kokios Jūsų kaip asmens duomenų subjekto teisės.

Šioje privatumo politikoje vartojama sąvoka „asmens duomenys“ reiškia bet kokią informaciją, iš kurios galima nustatyti, Jūsų, kaip Advokatų profesinės bendrijos kliento ar potencialaus kliento tapatybę.

Tvarkydami Jūsų asmens duomenis mes laikomės Bendrojo asmens duomenų apsaugos reglamento, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, taip pat kituose teisės aktuose nustatytų asmens duomenų tvarkymo reikalavimų. Renkame ir tvarkome tik tuos Jūsų duomenis, kurie reikalingi vykdant mūsų veiklą. Asmens duomenis mes tvarkome teisėtai, skaidriai ir sąžiningai, iš anksto nustatytais tikslais ir tik tokia apimtimi, kuri reikalinga tikslams pasiekti. Tvarkydami asmens duomenis, siekiame, kad jie būtų tikslūs, saugūs, konfidencialūs, tinkamai laikomi ir saugomi.

Jūsų asmens duomenys yra renkami sutikimo teisiniu pagrindu. Jei naudojatės tinklapiu, vadinasi, Jūs perskaitėte ir sutikote su šia Privatumo politika ir joje nurodytais Jūsų asmens duomenų tvarkymo tikslais, būdais bei tvarka. Jeigu Jūs nesutinkate su Privatumo politika, Jūs neturite teisės naudotis tinklapiu.

Privatumo politika galioja visiems asmenims, apsilankiusiems tinklapyje, taip pat veiksmams, kuriuos Jūs galite atlikti tinklapyje.

Tvarkomų duomenų kategorijos, šių duomenų tvarkymo tikslai ir jų saugojimo laikotarpis

Mes renkame klientų ir/arba mūsų tinklapio lankytojų mums pateiktus asmens duomenis (vardas, pavardė, adresas, el. pašto adresas, telefono numeris) naudodamiesi: el. parduotuvėje užpildyta registracijos forma, perkant prekes, jiems pateikus savo asmens duomenis mums internetu ar kitokiu būdu.

Klientų ir/arba mūsų tinklapio lankytojų pateikti asmens duomenys renkami ir tvarkomi užsakymų vykdymo, užsakymų suformavimo bei supaprastinimo ir/ar pagreitinimo tikslais, taip pat užklausų ir/ar pretenzijų administravimo tikslais, prekių keitimo ar grąžinimo tikslais, bei gali būti renkami ir tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais. Jūsų asmens duomenys gali būti perduoti tretiesiems asmenims, vykdantiems užsakymų pristatymo paslaugą.

Klientų ir/arba mūsų tinklapio lankytojų mums pateikti asmens duomenys saugomi tiek, kiek to reikės UAB “AMBERSMILE” veiklai vykdyti ir šioje privatumo politikoje nurodytiems tikslams įgyvendinti. Nepaisant anksčiau nurodyto saugojimo termino Klientų ir/arba mūsų tinklapio lankytojų mums pateiktus asmens duomenis mes galime laikyti tiek, kiek tai būtina, jeigu asmens duomenimis buvo pasinaudota vykdant neteisėtą veiklą.

Siekiant Jums pagerinti naršymo mūsų tinklapyje kokybę jame naudojami slapukai (angl. cookies).

Slapukas – tai nedidelis failas, kurį Naudotojo naudojamo įrenginio Naršyklė priima iš tinklalapio ir išsaugo naudotojo įrenginyje. Slapukai leidžia tinklalapiui prisiminti informaciją apie naršymo įpročius, veiksmus, paieškas bei nustatymus, kad būtų galima naudotis visu tinklalapio funkcionalumu, o kiti apsilankymai tinklalapyje būtų paprastesni ir naudingesni ir padaryti jį patogesniu naudojimui.

Kai Jūs naudojatės tinklalapiu tam tikra informacija (pvz. IP adresas, naudojamos internetinės naršyklės tipas, apsilankymų tinklalapyje skaičius, peržiūrėti tinklalapio puslapiai, laikas, praleistas tinklalapyje) yra renkama automatiškai.

Daugelis Naršyklių yra nustatytos taip, kad Slapukus priimtų automatiškai. Naudojantis Naršyklės nustatymais galima Slapukus ištrinti ar pasirinkti Naršyklės funkciją, jog nebūtų įrašomi į naudojamo įrenginio Naršyklę. Naudotojai ir vartotojai gali prarasti galimybę naudotis kai kuriomis Svetainės funkcijomis, jeigu ištrina Slapukus ar pasirenka Naršyklėje funkciją išjungti Slapukų įrašymą.

Duomenų apsaugos subjekto teisės

Jūs turite teises:

  1. žinoti apie savo asmens duomenų tvarkymą;
  2. susipažinti su savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi;
  3. gauti mūsų tvarkomus Jūsų asmens duomenis susistemintu ir kompiuterio skaitomu formatu (pagal šį punktą neatlygintinai duomenys Jums teikiami vieną kartą per kalendorinius metus);
  4. teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys ar bet kada atšaukti savo sutikimą tvarkyti Jūsų asmens duomenis, ar kad asmens duomenys būtų tvarkomi vienu ar keliais konkrečiais tikslais;
  5. prašyti ištaisyti Jūsų asmens duomenis kai jie yra netikslūs;
  6. teisę į asmens duomenų perkėlimą;
  7. prašyti apriboti Jūsų asmens duomenų tvarkymą (tokiu atveju negalėsite įsigyti mūsų prekių);
  8. reikalauti savo asmens duomenis sunaikinti arba sustabdyti jų tvarkymo veiksmus (išskyrus šioje privatumo politikoje numatytus atvejus).

Jei norite pateikti skundą dėl mūsų atlikto duomenų tvarkymo, pateikite jį raštu, nurodydami kuo daugiau informacijos. Prašymus ar paklausimus dėl Jūsų asmens duomenų galite pateikti el. paštu: [email protected]. Atsakymai į tokius prašymus pateikiami per 30 darbo dienų.  Mes bendradarbiausime su Jumis ir stengsimės nedelsiant išspręsti visus klausimus.

Tuo atveju jei manote, jog pagal Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą jūsų teisės buvo pažeistos, jūs turite teisę skundą teikti kompetentingai institucijai – Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.