ES projektai

UAB „Ambersmile“ 2019 m. pasirašė projekto „UAB „Ambersmile“ eksporto plėtra“, projekto kodas Nr. 03.2.1-LVPA-K-801-05-0096 finansavimo ir administravimo sutartį pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonę „Naujos galimybės LT“.

Projekto tikslas – UAB „Ambersmile“ konkurencingumo ir žinomumo užsienio rinkose didinimas. Siekiant pritraukti naujų klientų bei didinti įmonės produkcijos žinomumą, numatoma dalyvauti tarptautinėse juvelyrinių dirbinių parodose, jose pristatant įmonę ir jos produkciją.

Juvelyrinių dirbinių ir papuošalų sektoriuje dalyvavimas tarptautinėse parodose yra efektyviausia rinkodaros priemonė. Dalyvavimas parodose įmonei leis ne tik užmegzti naujus ryšius su potencialiais klientais ir sustiprinti su esamais užsakovais, bet ir geriau ištirti vartotojų poreikius, įgyti žinias apie naujausias sektoriaus vystymosi tendencijas, siūlomų paslaugų ir produktų naujoves, geriau pažinti konkurencinę aplinką. Projekto įgyvendinimas sudarys prielaidas sustiprinti ir išplėsti įmonės pozicijas tarptautinėse rinkose ir eksporto apimčių didinimui, įmonės žinomumo ir jos užsakovų skaičiaus augimui. Planuojami projekto rezultatai (auganti apyvarta ir eksporto didėjimas) turės teigiamą poveikį tiek įmonės, tiek šalies plėtrai.

Projekto finansavimas: projekto biudžete nustatyta didžiausia galima projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma – 53394,00 Eur, iš Europos regioninės plėtros fondo projektui skirta iki 25128,95 Eur.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2019 m. kovas – 2023 m. rugsėjis.