Pirkimo - pardavimo taisyklės

Bendrosios nuostatos

Šios taisyklės yra šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame numatytos Pirkėjui ir Pardavėjui privalomos su prekių užsakymu, apmokėjimu už prekes, pristatymu, prekių garantija, prekių grąžinimu ir kitos su pirkimu – pardavimu susijusios sąlygos.

Pardavėjas turi teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti šias taisykles. Apie bet kokius pakeitimus, taisymus ar papildymus Pirkėjai informuojami šiame tinklalapyje pirkdami prekes pirmąjį kartą po naujos redakcijos taisyklių įsigaliojimo. Nauja taisyklių redakcija įsigalioja ją paskelbus šiame tinklalapyje.

Jei Pirkėjas bando pakenkti šios svetainės darbo stabilumui ir saugumui ar nevykdo savo įsipareigojimų, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be išankstinio įspėjimo apriboti arba sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis svetaine arba išskirtiniais atvejais panaikinti Pirkėjo paskyrą.

1.

PREKĖS UŽSAKYMAS

1.1 Pirkti internetinėje parduotuvėje gali visi juridiniai asmenys ir fiziniai asmenys, sulaukę pilnametystės, taip pat nepilnamečiai nuo 14 iki 18 metų amžiaus, turintys tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis. Pirkėjas, patvirtindamas Taisykles, garantuoja, kad atitinka šias sąlygas.

1.2 Pirkėjas, apsilankęs internetinėje parduotuvėje, pasirenka jam patinkančias prekes. Jo pasirinkimo pagrindu suformuojamas prekių krepšelis.

1.3 Prieš patvirtindamas suformuotą prekių krepšelį Pirkėjas privalo įsitikinti, kad jame yra nurodytos tik jo pageidaujamos įsigyti prekės.

1.4 Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pardavėjas Pirkėjui jo registracijos formoje nurodytu elektroniniu paštu arba prekių užsakymo paskyroje atsiunčia patvirtinimą, kad prekių užsakymas yra patvirtintas ir Pirkėjas atlieka pilną apmokėjimą. Apmokėjimas yra laikomas atliktu nuo to momento, kai lėšos faktiškai įskaitomos į Pardavėjo banko sąskaitą.

1.5 Kiekviena sutartis, sudaryta tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra saugoma internetinėje parduotuvėje.

1.6 Pirkėjas visiškai atsako už jo registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą.

1.7 Pirkėjas privalo ir įsipareigoja saugoti savo prisijungimo prie internetinės parduotuvės  duomenis ir jų neatskleisti tretiesiems asmenims. Visi veiksmai, atlikti naudojant Pirkėjo duomenis, laikomi atliktais Pirkėjo ir Pirkėjas prisiima visą atsakomybę dėl atliekamų veiksmų naudojant jo prisijungimo duomenis.

2.

MOKĖJIMAS

2.1 Paspaudęs užsakymo patvirtinimo mygtuką, pirkėjas įsipareigoja apmokėti prekę ir jos pristatymo išlaidas.

2.2 Už prekę galima atsiskaityti per „stripe“ bei paypal sistemas.

2.3 Užsakymas laikomas priimtu, kai pirkėjas gauna el. paštu laišką su užsakymo patvirtinimu.

2.4 Pirkėjui nesumokėjus nustatyto mokesčio, užsakymas yra atšaukiamas.

3.

PRISTATYMAS

3.1 Pardavėjas įsipareigoja pristatyti prekę pirkėjo nurodytu adresu.

3.2 Pristatymas Lietuvoje gali užtrukti iki 3 darbo dienų, o užsienyje – iki 3 savaičių.

3.3 Visos prekės yra pristatomos DPD ar DHL EXPRESS kurjeriu. 

3.4 Pirkėjas užsakymo pristatymo skiltyje turi nurodyti šiuos duomenis:

3.4.1. Tikslų pristatymo adresą,

3.4.2. Mobiliojo telefono numerį (prieš atvykdamas kurjeris susisieks su Pirkėju nurodytu telefonu),

3.4.3. Kitas aplinkybes, kurios svarbios pristatymo įvykdymui (pvz.: koduotos durys ir pan.).

3.5 Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, kai jis prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu ir remiantis kitais Pirkėjo pateiktais duomenimis, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.

3.6 Prekių pristatymo Pirkėjui metu Pirkėjas privalo kartu su Pardavėju arba jo įgaliotu atstovu patikrinti siuntos ir prekės būklę bei pasirašyti siuntos perdavimo – priėmimo dokumentą. Pirkėjui pasirašius siuntos perdavimo – priėmimo dokumentą, laikoma, kad siunta yra perduota tinkamos būklės. Pastebėjęs, kad pateiktos siuntos pakuotė ar prekė yra pažeista, Pirkėjas privalo tai pažymėti siuntos perdavimo – priėmimo dokumente prie parašo. Pirkėjui neatlikus šių veiksmų, Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl prekių pažeidimų, jeigu tokių pažeidimų atsiradimo pagrindas nėra gamyklinis brokas.

3.7 Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pristatomos arba pristatomos ne laiku dėl trečiųjų asmenų kaltės arba dėl Pirkėjo kaltės, arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.

4.

PREKIŲ SPECIFIKACIJA

4.1 Internetinėje parduotuvėje parduodamų prekių duomenys nurodomi prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.

4.2 Internetinėje parduotuvėje pristatomų prekių spalva, forma ar kiti parametrai gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvų dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių. Tai nėra laikoma prekės nekokybiškumu ar neatitikimu prekės aprašymui.

4.3 Pirkėjas yra informuojamas, kad juvelyriniai dirbiniai dėl sąlyčio vienas su kitu ar kitais paviršiais gali braižytis, patariama juos laikyti atskirai vienas nuo kito, vengti sąlyčio su aštriais paviršiais, saugoti nuo smūgių, kitų galimų mechaninių pažeidimų. Juvelyriniai dirbiniai taip pat turi būti saugomi nuo sąlyčio su cheminėmis medžiagomis, staigių temperatūros pokyčių, karščio, druskos prisotinto ar chloruoto vandens. Juvelyriniai dirbiniai, ypač nedėvimi arba laikomi drėgnoje patalpoje, gali keisti savo spalvą, oksiduotis. Šie pakitimai nelaikomi prekės neatitikimo kokybės reikalavimams. Siekiant nepažeisti paviršiaus juvelyriniai dirbiniai turi būti valomi specialiomis medžiagomis ir priemonėmis.

5.

GRĄŽINIMAS

5.1 Pirkėjas-vartotojas turi teisę atsisakyti internetinėje parduotuvėje sudarytos pirkimo-pardavimo sutarties su Pardavėju, apie tai raštu pranešdamas Pardavėjui per 14 kalendorinių dienų nuo prekės gavimo dienos. Pirkėjas turi pateikti Pardavėjui pranešimą elektroniniu paštu: [email protected]. Pranešime turi būtų aiškiai nurodyta, kad Pirkėjas atsisako pirkimo-pardavimo sutarties, grąžina prekę ir prašo grąžinti sumokėtus pinigus, nurodyta Pirkėjo sąskaita, į kurią Pirkėjas pageidauja gauti grąžinamus pinigus, prekės įsigijimą iš Pardavėjo patvirtinantis dokumentas.

5.2 Teise grąžinti prekę Pirkėjas-vartotojas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu nebuvo praleistas minėtas 14 dienų Prekės grąžinimo terminas. Pirkėjas prekę išsiųsti registruotu paštu/per kurjerių tarnybą, adresu Slankų gatvė 8A, Salų kaimas, LT-27128 Vilnius su įteikimu gavėjui.

5.3 Pagal Taisyklių 5.1. punktą grąžinama prekė turi būti nesugadinta, neturėti mechaninių pažeidimų žymių, nepraradusi prekinės išvaizdos, su visomis buvusiomis etiketėmis, kokybės sertifikatais, tvarkingoje originalioje pakuotėje, nenaudota. Esant prekės ar jos pakuotės trūkumų ar prekės dėvėjimo žymių, pirkimo-pardavimo sutarties atsisakymas negali būti vykdomas, Pardavėjas turi teisę nepriimti grąžinamos prekės ir negrąžinti Pirkėjui pinigų. Tokiu atveju Pirkėjas turi teisę atsiimti prekę iš Pardavėjo.

5.4 Pirkėjui-vartotojui, pagal Taisyklių 5.1. punktą atsisakiusiam pirkimo-pardavimo sutarties, grąžinami visi už prekę sumokėti pinigai neįskaitant prekės pristatymo Pirkėjui bei grąžinimo Pardavėjui išlaidų, jeigu prekė grąžinta nepraleidus nustatyto termino ir atitinka Taisyklių 5.3. punkto reikalavimus. Pirkėjas turi padengti tiesiogines prekių grąžinimo išlaidas. Gavęs grąžinamas prekes Pardavėjas grąžina pinigus Pirkėjui-vartotojui į jo nurodytą sąskaitą banke tik po to, kai patikrina grąžintas prekes.

5.5 Prekė pirkėjo-vartotojo prašymu gali būti pakeista į kitą per 30 dienų nuo Prekės pristatymo pirkėjui-vartotojui, jeigu prekė yra grąžinama nenaudota, su originaliu įpakavimu, nepažeista ir su prisegtu pirkimo patvirtinimu. Keitimo atveju prekę galima pakeisti tik į jai tapačią (kainos atžvilgiu) prekę.

5.6 Pagal taisyklių 5.1. punktą pirkimo-pardavimo sutarties atsisakymo teisė netaikoma ir Pirkėjas negali ja pasinaudoti dėl pagal specialių Pirkėjo užsakymą pagamintų prekių kurios nebuvo iš anksto pagamintos, kurios buvo gaminamos atsižvelgiant į Pirkėjo asmeninį pasirinkimą ar nurodymą, arba dėl prekių, kurios buvo aiškiai pritaikytos Pirkėjo asmeninėmis reikmėms (pavyzdžiui, keistas juvelyrinio gaminio dydis ar pan.).

6.

PREKĖS TRŪKUMAI

6.1 Gavęs prekę, Pirkėjas turi pareigą nedelsdamas ją apžiūrėti, patikrinti jos kokybę ir įsitikinti, kad prekė neturi defektų. Jeigu pristatyta prekė neatitinka kokybės reikalavimų, Pirkėjas turi nedelsdamas kreiptis internetinės parduotuvės bendraisiais kontaktais, nurodytais internetinės parduotuvės skyriuje „Kontaktai“, nurodyti prekės trūkumą, pateikti foto nuotraukas.

6.2 Prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekės keičiamos ar grąžinamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimais. Visais atvejais Pirkėjas privalo pateikti prekės įsigijimą iš Pardavėjo patvirtinantį dokumentą.

6.3 Prekė gali būti nepriimama arba nekeičiama, jeigu per protingą laiką nuo to, kai Pirkėjas pastebėjo ar turėjo pastebėti prekės defektą, apie tai nepranešė Pardavėjui ir nenurodė, kokių reikalavimų prekė neatitinka.

6.4 Pirkėjas prekę turi pristatyti į Pardavėjo prekybos vietą, adresu Slankų gatvė 8A, Salų kaimas, LT-27128, Vilnius, arba išsiųsti registruotu paštu arba per kurjerių tarnybą, adresu Slankų gatvė 8A, Salų kaimas, LT-27128, Vilnius, su įteikimu gavėjui. Jei nustatoma, kad prekė buvo nekokybiška, jos grąžinimo išlaidas apmoka Pardavėjas.

6.5 Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamos prekės ir nevykdyti jo prašymo, jeigu prekės trūkumai atsirado dėl netinkamo jos naudojimo, mechaninių pažeidimų ar kitų nuo Pirkėjo priklausančių veiksmų arba tai yra natūralus prekės nusidėvėjimas.

6.6 Grąžinant gautą ne tą prekę ar nekokybišką prekę, Pardavėjas įsipareigoja priimti ir pašalinti jos trūkumus arba pakeisti analogiška tinkamos kokybės preke. Tuo atveju, kai Pardavėjas neturi pakeitimui tinkamų prekių, Pirkėjui grąžinama sumokėta suma.

7.

INFORMACIJOS SIUNTIMAS IR GAVIMAS

7.1 Visi pranešimai Pardavėjui turi būti teikiami elektroniniu paštu, nurodytu internetinės parduotuvės skyriuje „Kontaktai“.

7.2 Pirkėjui visi užsakymui vykdyti reikalingi pranešimai siunčiami Pirkėjo užsakymo formoje nurodytu elektroninio pašto adresu arba telefono numeriu.

7.3 Pardavėjas neatsako, jei Pirkėjas negauna siunčiamų informacinių ar patvirtinančių pranešimų dėl internetinio ryšio, elektroninio pašto paslaugų tiekėjų tinklų sutrikimų, žinutėms patenkant į SPAM kategoriją ar dėl Pirkėjo neteisingai nurodytų duomenų.

7.4 Pardavėjas internetinėje parduotuvėje gali organizuoti įvairias akcijas ir pasiūlymus. Pardavėjas turi teisę vienašališkai be atskiro įspėjimo pakeisti akcijų sąlygas, taip pat jas panaikinti. Bet koks akcijų sąlygų ir tvarkos pakeitimas ar panaikinimas galioja nuo pakeitimo ar panaikinimo momento.

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Šios taisyklės yra sudarytos vadovaujantis Lietuvos respublikos teisės aktais, o šių taisyklių pagrindu kilusiems santykiams yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

Visi tarp Pirkėjo ir Pardavėjo kilę nesutarimai dėl šių taisyklių yra sprendžiami derybų keliu. Šalims neišsprendus ginčo derybų būdu per 20 (dvidešimt) dienų, ginčai galutinai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

Pirkėjas prašymą ar skundą dėl Parduotuvėje įsigytos prekės ar paslaugos gali pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, tel. 8 5 262 67 51, faks. 8 5 279 1466, el. paštu: [email protected], interneto svetainėje: www.vvtat.lt, jos teritoriniams padaliniams apskrityse).